Sök råd


Substans - det som skall avlägsnas

Material - det som skall rengöras

Man kan ange båda värdena eller endast ett av dem. Man behöver bara ange något eller några tecken för att avgränsa till det råd man söker.


Substans:
Material:

Renly ger råd mot fläckar!


Renly är webbplatsen för dig som söker råd och information om rengöring och hur du kan ta bort fläckar.


Här kan du finna tips om hur du tar bort fläckar av vin, bär, olja, chocklad med mera från ett material som tyg, sten, skinn etc. Genomgående använder vi beteckningen substans för det ämne som vi vill ta bort och material för det ämne som skall rengöras. Fläckarna är ofta något flytande eller mjukt ämne som kan sugas upp av eller fästa på materialet.

Informationen som du hittar här finns i många fall tillgänglig på andra webbplatser, böcker, tidningsartiklar, manualer etc. Tanken med denna webbplats är att den skall samla alla råd kring fläckborttagning och rengöring på ett och samma ställe så att du lätt skall hitta de råd du söker.

Du kan också hjälpa till att fylla på med råd och tips om fläckborttagning och rengöring. Skicka därför gärna dina råd genom att gå in på "Dina tips".

Viktigt!


Det finns många olika kombina-
tioner av substanser och material. Därför kan de råd som ges här kanske inte passa för att ta bort fläckar som du har. Det kan till exempel vara ett tyg som är färgat med ett ämne som inte fungerar ihop med den metod som föreslås här.

Prova alltid rådet på ett ställe som inte syns eller används.

Användaren anvarar själv för eventuella skador som kan uppstå.


Ta bort och rengör


Fläckar Cement på Marmor

Fläckar Bär på Tyg

Fläckar Kakelfog på Kakel

Fläckar Tjära på Tyg

Fläckar Skidvalla på Tyg

VarLigger - Öppettider nära digVarLigger

Öppettider nära dig